Услуги

КАКВО  ПРЕДЛАГАМЕ ?

Цялостни строително-ремонтни решения – както за малки, така и за мащабни проекти.

Инженеринг – Пълен цикъл на управление на строително-ремонтните дейности, изготвяне на подробни проекти, логистика, мениджмънт.

Консултантски услуги за оптимизиране на ефективността, сигурността и експлоатацията на Вашите сгради и имоти.

Корпоративни решения за жилищни, технически, инфраструктурни и търговски проекти, както и проекти – паметници на културата.

КОРПОРАТИВНИ   КЛИЕНТИ

За своите корпоративни клиенти компанията предлага:

  • Мениджмънт
  • Проектиране
  • Инфраструктурни и технически решения
  • Изпълнение на всякакъв вид мащабни проекти
  • Фасилити и Пропърти Менджмънт
  • Оптимизация на сгради и обекти
  • Консултантски услуги и др.