Фасилити и Пропърти Мениджмънт

Компанията осигурява за своите клиенти:

  • Управление на собствеността
  • Подръжка
  • Почистване
  • Мениджмънт и реклама
  • Застраховане
  • Допълнителни услуги