Управление

Иван Тодоров

Управляващ собственик

Иван Тодоров е Магистър по „Икономика“ от Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“- гр. Свищов  и отговаря за направление „Инвестиции и финанси“.

Във продължение на дългогодишния си опит в строителството като управляващ партньор в „ Балкан Груп София“,  „ Балкан Груп Холдинг“ и „Рив Строй ООД“ ,през 2014 год. г-н Тодоров основава БСИК „ Българска Строително-Инвестиционна Компания“ с основен предмет на дейност строителство и инвестиции.

Инж. Крум Рангелов

Директор строителство

Инж. Крум Рангелов е Бакалавър по „Транспортно строителство, съоръжения и строителни технологии в транспорта“ и Магистър по „Управление на Европейски проекти“ от ВТУ „Тодор Каблешков“- гр. София. След дългогодишен опит във водещи строителни компании- Джи Пи Груп, Ви енд Джи Ойл, Нафтекс Инжинеринг, Станилов ЕООД, през 2015 година се присъединява към екипа на БСИК, като „Директор строителство“ и ръководител на направление „ Строителство“.