Сертификати
С цел приобщаване към европейските и световни принципи на управление в компанията е разработена и внедрена Интегрирана система за управление съгласно изискванията на международните стандарти EN ISO 9001:2008

Сертифицирана е по стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007

Компанията е редовен член на Камарата на строителите в България (КСБ).

Сертификати