Управление на собствеността

Изготвяне на проектобюджет за управление на собствеността

Наш ангажимент е да ви осигуриме блягоприятна работна среда , отговаряща на нуждите ви. Ние ще изготвим детайлен бюджет, съобразно вашите възможности, който ще бъде на най- оптималното съотношение на цена спрямо качество. Ние ще  извършиме превантивни мерки по обекта с оглед избягване на бъдещи скъпи ремонти.

Отчетност, документация и счетоводство

Всеки месец ще ви бъде предоставена фактура с детайлно описани разходи. Всеки месец ще анализираме тези разходи и ще търсим варианти за оптимизация. На всеки наш обект подържаме журнална система за тестове и профилактика на всички ключови и рискови зони на сградата.