Обекти

 

Текущи обекти

 • Жилищна сграда -София, Студентски град, ул. 21 Век
 • Жилищна сграда -София, Студентски град, ул. 21 Век
 • Жилищна сграда -София, Студентски град кв. 150
 • Жилищна сграда -София, Студентски град кв. 150
 • Еднофамилна къща- София, кв. Симеоново

Инфраструктурни обекти

 • „ Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоражения по тях за гр. Костинброд” за „ Интегриран проект за изграждане на ПСОВ- гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоражения по тях за гр. Костинброд“ Етап II.

  „ Реконструкция и електрификация на железопътен участък Харманли- Свиленград“

  „ Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив- Свиленград, Фаза 4.2“
 • „ Изграждане на отсечка от АМ Тракия, Лот4 „Ямбол-Карнобат“, участък от км 294+300 до 296+320“

  „ Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа в гр. Кричим“

  „ Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектора на гр. Панагюрище“
 • “ПЪТ I-5 Кърджали – Маказа, Участък от км 343+200 до км 367+427.53 и пътна връзка “Фотиново“ от км 0+000.00 до км 2+368.00’‘

  ,,Екопътека: „По стъпките на светците” – храм „Успение на Пресвета Богородица” – параклис „Св. Архангел Михаил” – параклис Св. Тройца” – с.Сапарево, общ.Сапарева баня”

  ,,Екопътека Валявица ІІ”, гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня
 • “ПЪТ I-5 Кърджали – Маказа, Участък от км 343+200 до км 367+427.53 и пътна връзка “Фотиново“ от км 0+000.00 до км 2+368.00’‘

  ,,Екопътека: „По стъпките на светците” – храм „Успение на Пресвета Богородица” – параклис „Св. Архангел Михаил” – параклис Св. Тройца” – с.Сапарево, общ.Сапарева баня”

  ,,Екопътека Валявица ІІ”, гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня
 • „ Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоражения по тях за гр. Костинброд” за „ Интегриран проект за изграждане на ПСОВ- гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоражения по тях за гр. Костинброд“ Етап II.

  „ Реконструкция и електрификация на железопътен участък Харманли- Свиленград“

  „ Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив- Свиленград, Фаза 4.2“
 • „ Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоражения по тях за гр. Костинброд” за „ Интегриран проект за изграждане на ПСОВ- гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоражения по тях за гр. Костинброд“ Етап II.

  „ Реконструкция и електрификация на железопътен участък Харманли- Свиленград“

  „ Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив- Свиленград, Фаза 4.2“
 • Изграждане на отсечка от АМ Тракия, Лот4 „Ямбол-Карнобат“, участък от км 294+300 до 296+320

  „ Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа в гр. Кричим“

  „ Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектора на гр. Панагюрище“
 • „ Изграждане на отсечка от АМ Тракия, Лот4 „Ямбол-Карнобат“, участък от км 294+300 до 296+320“

  „ Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа в гр. Кричим“

  „ Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектора на гр. Панагюрище“
 • „ Изграждане на отсечка от АМ Тракия, Лот4 „Ямбол-Карнобат“, участък от км 294+300 до 296+320“

  „ Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа в гр. Кричим“

  „ Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектора на гр. Панагюрище“
 • “ПЪТ I-5 Кърджали – Маказа, Участък от км 343+200 до км 367+427.53 и пътна връзка “Фотиново“ от км 0+000.00 до км 2+368.00’‘

  ,,Екопътека: „По стъпките на светците” – храм „Успение на Пресвета Богородица” – параклис „Св. Архангел Михаил” – параклис Св. Тройца” – с.Сапарево, общ.Сапарева баня”

  ,,Екопътека Валявица ІІ”, гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня
 • “ПЪТ I-5 Кърджали – Маказа, Участък от км 343+200 до км 367+427.53 и пътна връзка “Фотиново“ от км 0+000.00 до км 2+368.00’‘

  ,,Екопътека: „По стъпките на светците” – храм „Успение на Пресвета Богородица” – параклис „Св. Архангел Михаил” – параклис Св. Тройца” – с.Сапарево, общ.Сапарева баня”

  ,,Екопътека Валявица ІІ”, гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня

Обществени поръчки и админстративни ремонти

 • Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

  „Извършване на строително ремонтни работи –саниране на училищната сграда,ремонт на покрив-учебни работилници и общежитие и ремонт на санитарни възли в училищната сграда на ПГСС „Марко Марков”, с. Георги Дамяново, обл.Монтана”
 • Ремонт на покрива на Столична община, ул. Московска 33

  Извършване на ремонтни дейности в сградата на Министерството на Младежта и Спорта – гр.София, бул. Васил Левски №75
 • Строително –ремонтни дейности на обекти на „Национална спортна академия Васил Левски’’

  Изпълнение на строително-монтажни работо по преустройство на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокоратура – гр.София, бул. Ген. М. Д. Скобелев №23

  Спортна площадка УПИ I, кв. 39, с Виноградец, община Септември
 • Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

  „Извършване на строително ремонтни работи –саниране на училищната сграда,ремонт на покрив-учебни работилници и общежитие и ремонт на санитарни възли в училищната сграда на ПГСС „Марко Марков”, с. Георги Дамяново, обл.Монтана”
 • Ремонт на покрива на Столична община, ул. Московска 33

  Извършване на ремонтни дейности в сградата на Министерството на Младежта и Спорта – гр.София, бул. Васил Левски №75
 • Строително –ремонтни дейности на обекти на „Национална спортна академия Васил Левски’’

  Изпълнение на строително-монтажни работо по преустройство на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокоратура – гр.София, бул. Ген. М. Д. Скобелев №23

  Спортна площадка УПИ I, кв. 39, с Виноградец, община Септември
 • Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

  „Извършване на строително ремонтни работи –саниране на училищната сграда,ремонт на покрив-учебни работилници и общежитие и ремонт на санитарни възли в училищната сграда на ПГСС „Марко Марков”, с. Георги Дамяново, обл.Монтана”
 • Ремонт на покрива на Столична община, ул. Московска 33

  Извършване на ремонтни дейности в сградата на Министерството на Младежта и Спорта – гр.София, бул. Васил Левски №75

Частни и инвестиционни проекти

 • Многофамилна жилищна сграда с гаражи със ЗП 464 кв.м и РЗП 2752.90 кв.м в УПИ II-47, кв.13В, местност „ Младост 2“ по плана на гр. София.

  Общежитие с офиси в УПИ VIII- 2409, кв.150, М. „Студенстки Град“ гр. София.
 • Общежитие с офиси в УПИ II-1329, кв. 153, М. „Студентски Град“ гр. София.

  Изграждане на „ магазини“- пазар в гр. София, р-н. „ Студентски“ кв. 101.
 • Изграждане на хале с прилежаща обслужваща сграда-обект гр.Ракитово

  Изграждане на магазин „Лили“- гр. София, ул. Славянска.
 • Многофамилна жилищна сграда с гаражи със ЗП 464 кв.м и РЗП 2752.90 кв.м в УПИ II-47, кв.13В, местност „ Младост 2“ по плана на гр. София.

  Общежитие с офиси в УПИ VIII- 2409, кв.150, М. „Студенстки Град“ гр. София.
 • Общежитие с офиси в УПИ II-1329, кв. 153, М. „Студентски Град“ гр. София.

  Изграждане на „ магазини“- пазар в гр. София, р-н. „ Студентски“ кв. 101.
 • Изграждане на хале с прилежаща обслужваща сграда-обект гр.Ракитово

  Изграждане на магазин „Лили“- гр. София, ул. Славянска.
 • Многофамилна жилищна сграда с гаражи със ЗП 464 кв.м и РЗП 2752.90 кв.м в УПИ II-47, кв.13В, местност „ Младост 2“ по плана на гр. София.

  Общежитие с офиси в УПИ VIII- 2409, кв.150, М. „Студенстки Град“ гр. София.
 • Общежитие с офиси в УПИ II-1329, кв. 153, М. „Студентски Град“ гр. София.

  Изграждане на „ магазини“- пазар в гр. София, р-н. „ Студентски“ кв. 101.
 • Изграждане на хале с прилежаща обслужваща сграда-обект гр.Ракитово

  Изграждане на магазин „Лили“- гр. София, ул. Славянска.
 • Многофамилна жилищна сграда с гаражи със ЗП 464 кв.м и РЗП 2752.90 кв.м в УПИ II-47, кв.13В, местност „ Младост 2“ по плана на гр. София.

  Общежитие с офиси в УПИ VIII- 2409, кв.150, М. „Студенстки Град“ гр. София.
 • Общежитие с офиси в УПИ II-1329, кв. 153, М. „Студентски Град“ гр. София.

  Изграждане на „ магазини“- пазар в гр. София, р-н. „ Студентски“ кв. 101.
 • Изграждане на хале с прилежаща обслужваща сграда-обект гр.Ракитово

  Изграждане на магазин „Лили“- гр. София, ул. Славянска.
 • Многофамилна жилищна сграда с гаражи със ЗП 464 кв.м и РЗП 2752.90 кв.м в УПИ II-47, кв.13В, местност „ Младост 2“ по плана на гр. София.

  Общежитие с офиси в УПИ VIII- 2409, кв.150, М. „Студенстки Град“ гр. София.