Специалисти

„ Българска Строително-Инвестиционна Компания“ разполага с пълен екип специалисти за обезпечаване на всички видове строителните дейности.  
  • Строителни инженери
  • Специалисти Кадастър и Геодезия
  • Технически ръководители
  • Аналитични специалисти
  • Административен персонал
  • Консултанти по покупко – продажбата на недвижими имоти
  • Строителни работници – фирмата разполага със собствени бригади за всички строителни дейности
  • Юристи
  • Охрана