Поддръжка

Поддръжка на технически системи

Нашите специалисти ще следят за изправността и поддръжката на всички системи намиращи се във вашата офис сграда или дом.

Поддръжка на зелени площи

Зелените площи са това което ви държи свързъни с природата. Те ви даряват с усещането за извънградска среда и ние вярваме, че са изключително важни за намаляване на ежедневния стрес. Нашата компания предлага както подръжка, така и изграждане на Вашата зелена площ.

Охрана и рецепционисти

Вашето спокойствие и сигурност е наш приоритет. Компанията осигурява организирането и поддържането на режим на достъп и режим на превантивен контрол.