Екип

Иван Тодоров

Управляващ собственик

Иван Тодоров е магистър по Икономика( Университет) и отговаря за направление  „ Инвестиции и финанси“. Във продължение на дългогодишния си опит в строителството като управляващ партньор в „ Балкан Груп“…. и пред това! ,през 2014 год. г-н Тодоров основава БСИК „ Българска Строително-Инвестиционна Компания“ с основен предмет на дейност строителство и инвестиции.

Инж. Крум Рангелов

Заместник Управител

Инж. Крум Рангелов е Бакалавър по „Транспортно строителство, съоръжения и строителни технологии в транспорта“ и Магистър по „Управление на Европейски проекти“ от ВТУ „Тодор Каблешков“- гр. София. След дългогодишен опит във водещи строителни компании-  Нафтекс, Станилов ЕООД !!!, през 2015 се присъединява към екипа на БСИК, като „Заместник Управител“ и ръководител на направление „ Строителство“.