Мениджмънт

Компанията предлага цялостно управление на строителния процес.  
  • Инвестиционни намерения
  • Виза за проектиране
  • Проектиране
  • Разрешение за строеж
  • Строеж
  • Узаконяване
  • Въвеждане в експлоатация