Мениджмънт и реклама

За ваше максимално удобство компанията предлага следните услуги
  • Реклама на имота, който желаете да отдавате под наем
  • Отдаване под наем
  • Всичко свързано с управлението и подръжката на вашия имот