Проектиране

Архитектура– Предлагаме архитектурно проектиране и визуализация на всички видове сгради, в пълния обхват на инвестиционния процес.

Предпроектни проучвания

 • Консултации при избор на имот
 • Възможности за застрояване
 • Концептуален проект
 • Визуализация

Проект

 • Идеен проект
 • Технически проект
 • Работен проект
 • Проект за смяна на предназначение
 • Проект за преустройство

Визуализация

 • Презентация
 • Триизмерна визуализация
 • Макет

Проектиране– Предлагаме техническа документация и проекти за издаване на строително разрешение.

Комплексно проектиране на сгради

 • Архитектура
 • Строителни конструкции
 • Електроинсталации
 • Отопление, вентилация и климатизация
 • Енергийна ефективност
 • ВИК
 • Геодезическо заснемане
 • Проект за вертикална планировка
 • Проект за хидроизолации
 • Проект за пожарна безопасност
 • Проект за управление на отпадъци

Конструктивни проекти по вид

 • Стоманобетонови конструкции
 • Метални конструкции
 • Дървени конструкции
 • Сглобяеми конструкции
 • Проекти за реконструкция
 • Инфраструктурни проекти
 • Вертикална планировка